شرکت آجر سفال نمونه اصفهان تولیدکننده انواع آجر سفال با کیفیت بسیار بالا و مرغوب است.

در زیر به چند نمونه از انواع آجر سفال اشاره می کنیم :
آجر سفال ۲۰ در ۲۰ در ۱۵ سانتی متر
آجر سفال ۲۰ در ۲۰ در ۲۰ سانتی متر
آجر سفال سه گل ۲۰ در ۹ در ۷ سانتی متر
آجر سفال ۲۳ در ۱۱ در ۷ سانتی متر در دو وزن ۱۵۰۰ گرم و ۱۷۰۰ گرم
آجر سفال ۲۰ در ۲۰ در ۱۰ سانتی متر
آجر سفال فوم دار با فوم ۲٫۵ سانتی متر
آجر سفال ۷ در ۲۰ در ۲۰ سانتی متر
آجر سفال فوم دار با فوم ۵ سانتی متر
آجر سفال قالب کوچک در ابعاد ۱۹ در ۹ در ۵ سانتی متر
آجر سفال دوقلو در ابعاد ۲۰ در ۱۰ در ۱۰ سانتی متر
بلوک سفالی دوجداره فوم دار ۲۰ در ۲۰ در ۲۰ سانتی متر
انواع آجر سفال

انواع آجر سفال
تولید انواع آجر سفال چه مراحلی دارد؟

۱ – در مرحله اول مواد خام از زمین استخراج می شود. در این مرحله ابتدا کیفیت خاک بررسی می شود و

در صورت داشتن کیفیت مطلوب استخراج می گردد.

۲-در مرحله دوم آماده سازی خاک صورت می گیرد. در این مرحله ابتدا کلوخ و سنگ ها از خاک جدا می گردد

و مواد سخت دیگر در آسیاب خورد می شود تا ذره بندی به درجه استاندارد برسد. سپس در جاهای مخصوص

خود نگهداری می شود.

۳- در مرحله سوم قالب آجر سفال تولید می شود. این مرحله به دو صورت انجام می شود که در زیر آن را

توضیح می دهیم:
۳-۱– آجر سفال به صورت خشک تولید شود: در این حالت خاک به حدی فشرده می شود که هیچ گونه

خلل و فرجی در آن وجود نداشته باشد. در واقع خاک داخل قالب فشرده می شود. درصد رطوبت در این

حالت بسیار کم می باشد.

۳-۲- آجر سفال به صورت تر تولید شود: در این حالت خاک به دست آمده به روش بالا به گل تبدیل می شود

و به دستگاه قالب گیری منتقل می گردد و گل فرم دهی می شود، بعد از آن وارد دستگاه برش شده و

به اندازه های مورد نیاز و معمول برش می خورد و پس از آن وارد دستگاه خشک کن می شود تا رطوبت آن

به حد نصاب برسد و آماده قرار گرفتن در کوره شود.اگر خشت ها وارد خشک کن نشود به دلیل وجود رطوبت

زیاد خشت ترک خورده و خراب می گردد.

۴- در مرحله چهارم خشت در کوره گذاشته می شود و حرارت بسیار بالا رفته و سپس خشت ها پخته

می شوند، سپس کوره را خاموش کرده و بعد از سرد شدن، خشت ها بارگیری شده و انبار می گردد.

By |2019-10-29T16:19:09+03:30آوریل 9th, 2019|