توضیحات

سفال سقفی 25*25*40

آجر سفال سقفی

این نوع آجر که بیشتر بنام آجر سفال سقفی یا آجر سقفی یاد می شود برای اجرای سقف می باشد.این نوع آجر سقفی در

دو نوع سایز تولید و عرضه می شود.

آجر سقفی 25*20*50

آجر سقفی 25*25*40

کابرد:

سفال سقفی آجری است ازجنس سفال و توخالی که در بین دو تیرچه قرار گرفته و پوشش سقف را فراهم میکند.

مشخصات فنی آجر سقفی:

ماده اولیه پایه تولید:خاک رس

ابعاد اسمی : 25*25*40

ارتفاع 25 سانتی مترو پوشش 25*50

وزن تقریبی : 11 کیلیوگرم

تعداد سفال سقفی مورد نیاز برای پوشش یک متر مربع سقف:

با توجه به ابعاد پوششی سفال سقفی 25*25*40 ، که 40 سانتی متر و 25 سانتی متر است ، هر قالب سفال سقفی سطح 0.1 متر مربع را پوشش می دهد.

بنابراین به صورت اسمی برای یک متر مربع سقف ، 10 قالب سفال سقفی مورد نیاز می باشد.

ویژگی های آجر سقفی :

  • شوره زدگی بسیار کم

  • ابعاد پوششی 25*40 ، برای سقفی هایی که در طراحی آنها ، فاصله بین دو تیرچه 40 سانتی متر در نظر گرفته شده است.

شرکت تولید کننده آجر سقفی در اصفهان:

آجر سفال سقفی 25*25*40 ، محصولی ازکارخانه ممتاز و منختب آجر و سفال اصفهان می باشد.

آدرس کارخانه های منتخب آجر سفال در اصفهان : اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد و جبیب آباد می باشد.

ارسال بلوک سقفی اصفهان به تمام نقاط کشور:

کارخانه آجر سفال توحید اصفهان ، سفال سقفی اصفهان را مستقیم و بدون هیچگونه واسطه ایی محصولات خود را به مشتریان در سراسر ایران ارسال می کند.

ظرفیت تقریبی حمل این محصول(ارسال مستقیم از کارخانه) توسط ماشین های مختلف به صورت زیر است:

خاور: 450 قالب

کامیون تک: 900 قالب

کامیون جفت: 1200 قالب

تریلی: 2200 قالب

 

سفال سقفی 20 اصفهان ، بلوک سقفی 20 اصفهان ، بلوک سفال سقفی 20 اصفهان ، بلوک سفالی سقفی 20 اصفهان ، بلوک سقفی 20 اصفهان  .

سفال سقفی اصفهان ، بلوک سقفی اصفهان ، بلوک سفال سقفی اصفهان ، بلوک سفالی سقفی اصفهان ، بلوک آجری سقفی اصفهان ، بلوک اجری سقفی اصفهان .

بلوک سقفی 50*20*25 اصفهان ، بلوک سقفی 25*20*50 اصفهان ، بلوک سقفی 20*50 اصفهان ، بلوک سقفی 50*20 اصفهان ، سفال سقفی 50*20 اصفهان

قیمت سفال سقفی اصفهان ، قیمت بلوک سقفی اصفهان ، قیمت بلوک سفالی سقفی اصفهان ، قیمت بلوک سقفی سفالی اصفهان .

قیمت سفال سقفی 20 اصفهان ، قیمت بلوک سقفی 20 اصفهان ، قیمت روز بلوک سقفی اصفهان ، بلوک سقفی ارزان اصفهان ، قیمت بلوک سقفی 20*50 اصفهان .

سفال سقفی ممتاز اصفهان ، سفال باکیفیت اصفهان ، سفال سقفی درجه 1 اصفهان ، بلوک سقفی ممتاز اصفهان ، سفال سقفی ارزان اصفهان .

قیمت سفال سقفی 50*20 اصفهان ، قیمت بلوک سقفی سفالی اصفهان ، قیمت بلوک آجری سقفی اصفهان ، قیمت آجر سفال سقفی اصفهان .

سفال سقفی ارزان اصفهان ، بلوک سقفی ارزان اصفهان ، بلوک سقفی سفالی ارزان اصفهان ، بلوک سفالی سقفی ارزان اصفهان.

قیمت روز سفال سقفی اصفهان ، قیمت روز بلوک سقفی اصفهان ، قیمت روز بلوک سفال سقفی اصفهان ، قیمت روز بلوک سقفی سفالی اصفهان .

قیمت سفال سقفی اصفهان در سال جدید ، قیمت بلوک سقفی اصفهان در سال جدید ، قیمت بلوک سقفی سفالی اصفهان در سال جدید .

قیمت مصوب سفال سقفی اصفهان ، قیمت مصوب بلوک سقفی اصفهان ، قیمت مصوب سفال سقفی در سال جدید ، قیمت اتحادیه سفال سقفی اصفهان .

قیمت مصوب آجر سفال در سال جدید ، قیمت مصوب سفال اصفهان در سال جدید . نرخ مصوب سفال در سال جدید ، نرخ مصوب سفال سقفی و دیواری .

نرخ مصوب اجرسفال اصفهان ، نرخ به روز آجر سفال اصفهان ، قیمت مصوب صنف فخار ، اتحادیه فخاران اصفهان ، قیمت به روز سفال سقفی اصفهان .

قیمت جدید سفال اصفهان ، قیمت جدید بلوک سفالی اصفهان ، قیمت جدید بلوک سقفی اصفهان ، سفال سقفی اصفهان .

فروش سفال سقفی اصفهان ، فروش بلوک سقفی اصفهان ، فروش سفال سقفی 20*50 اصفهان ، فروش سفال سقفی 50*20 اصفهان .

فروش بلوک سقفی 25*20*50 اصفهان ، فروش بلوک سقفی 50*20*25 اصفهان ، فروش مستقیم سفال سقفی اصفهان ، فروش مستقیم بلوک سقفی اصفهان .

نمایندگی فروش سفال سقفی اصفهان ، نمایندگی فروش سفال اصفهان ، نمایندگی فروش بلوک سقفی اصفهان ، نمایندگی فروش سفال دیواری اصفهان .

عامل فروش سفال سقفی اصفهان ، عامل فروش بلوک سقفی اصفهان ، عامل فروش سفال اصفهان ، عامل فروش آجر سفال اصفهان .

عاملیت فروش سفال سقفی اصفهان ، عاملیت فروش کارخانه سفال اصفهان ، عاملیت فروش آجر سفال اصفهان ، عاملیت فروش بلوک سقفی اصفهان .

فروش مستقیم سفال سقفی اصفهان ، فروش مستقیم از کارخانه سفال سقفی اصفهان ، فروش مستقیم آجر سفال اصفهان ، فروش بی واسطه آجر سفال اصفهان .

خرید مستقیم سفال اصفهان ، خرید مستقیم سفال سقفی اصفهان ، خرید مستقیم اجرسفال اصفهان ، خرید بی واسطه سفال اصفهان .

فروش کامیونی سفال سقفی اصفهان ، فروش کامیونی بلوک سقفی اصفهان ، فروش کامیونی انواع سفال سقفی اصفهان ، فروش کامیونی آجر سفال اصفهان .

فروش کامیونی سفال اصفهان در استان بوشهر ، خرید سفال اصفهان در استان بوشهر ، قیمت مناسب سفال اصفهان در استان بوشهر ،نمایندگی فروش سفال اصفهان در استان بوشهر .

فروش عمده سفال سقفی اصفهان در تهران ، خرید سفال سقفی اصفهان در تهران ، قیمت مناسب سفال سقفی اصفهان در تهران ، نمایندگی فروش سفال اصفهان در تهران

فروش کامیونی سفال سقفی اصفهان در پرند ، خرید سفال سقفی اصفهان در پرند با قیمت مناسب  ، قیمت مناسب سفال سقفی اصفهان در پرند ،نمایندگی فروش سفال اصفهان در پرند

فروش کامیونی  سفال سقفی اصفهان در رباط کریم ، خرید سفال سقفی اصفهان در رباط کریم با کیفیت و قیمت مناسب ، قیمت مناسب سفال سقفی اصفهان در رباط کریم ، فروش بلوک سفال سقفی اصفهان در رباط کریم

فروش عمده سفال سقفی اصفهان در ساوه ، خرید سفال اصفهان در ساوه با قیمت مناسب ، قیمت ارزان سفال سقفی اصفهان در ساوه ، نمایندگی فروش سفال سقفی اصفهان در ساوه

پخش عمده سفال سقفی  اصفهان در قم ، خرید سفال سقفی اصفهان در قم مسقیم از کارخانه  ، قیمت مناسب سفال سقفی اصفهان در قم از نمایندگی کارخانه ، نمایندگی فروش سفال سقفی اصفهان در قم

فروش کامیونی سفال سقفی اصفهان در اراک ، خرید سفال سقفی اصفهان در اراک مستقیم از کارخانه ، قیمت مناسب بلوک سقفی سفالی اصفهان در اراک ،نمایندگی فروش مستقیم سفال سقفی اصفهان در اراک

فروش بی واسطه سفال سقفی اصفهان در همدان ، خرید سفال سقفی اصفهان در همدان مستقیم از کارخانه ، قیمت مناسب سفال سقفی اصفهان در همدان ،نمایندگی فروش محصولات سفال سقفی اصفهان در همدان

فروش کامیونی سفال سقفی اصفهان در کرمانشاه ، خرید سفال سقفی درجه 1 اصفهان در کرمانشاه ، قیمت مناسب سفال سقفی اصفهان در کرمانشاه ،نمایندگی فروش کارخانه سفال سقفی اصفهان در کرمانشاه

فروش عمده سفال سقفی اصفهان در عسلویه ، خرید  مستقیم از کارخانه سفال سقفی اصفهان در عسلویه ، قیمت مناسب محصولات سفال سقفی اصفهان در عسلویه ، نمایندگی فروش کارخانجات سفال سقفی اصفهان در عسلویه

فروش عمده سفال سقفی اصفهان در اهواز ، خرید  مستقیم از کارخانه سفال سقفی اصفهان در اهواز ، قیمت مناسب محصولات سفال سقفی اصفهان در اهواز ، نمایندگی فروش کارخانجات سفال سقفی اصفهان در اهواز

فروش عمده سفال سقفی اصفهان در کردستان ، خرید  مستقیم از کارخانه سفال سقفی اصفهان در کردستان ، قیمت مناسب محصولات سفال سقفی اصفهان در کردستان ، نمایندگی فروش کارخانجات سفال سقفی اصفهان در کردستان

فروش عمده سفال سقفی اصفهان در بوشهر ، خرید  مستقیم از کارخانه سفال سقفی اصفهان در بوشهر ، قیمت مناسب محصولات سفال سقفی اصفهان در بوشهر ، نمایندگی فروش کارخانجات سفال سقفی اصفهان در بوشهر

فروش عمده سفال سقفی اصفهان در شیراز ، خرید  مستقیم از کارخانه سفال سقفی اصفهان در شیراز ، قیمت مناسب محصولات سفال سقفی اصفهان در شیراز ، نمایندگی فروش کارخانجات سفال سقفی اصفهان در شیراز

فروش عمده سفال سقفی اصفهان در لرستان ، خرید  مستقیم از کارخانه سفال سقفی اصفهان در لرستان ، قیمت مناسب محصولات سفال سقفی اصفهان در لرستان ، نمایندگی فروش کارخانجات سفال سقفی اصفهان در لرستان

فروش عمده سفال سقفی اصفهان در کرج ، خرید  مستقیم از کارخانه سفال سقفی اصفهان در کرج ، قیمت مناسب محصولات سفال سقفی اصفهان در کرج ، نمایندگی فروش کارخانجات سفال سقفی اصفهان در کرج